De Fruitmotor

Wij werken aan een circulaire fruiteconomie in Rivierenland,
met iedereen die de Betuwe een warm hart toedraagt.
Doe je met ons mee? Word lid en steun ons.

Speciaal voor leden van de Rabobank

Voor €20 per jaar bent u lid van de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor! U ontvangt daarvoor een fles appelcider en als lid van Rabobank West Betuwe krijgt u een fles Appelsprankel cadeau! Download het lidmaatschapsformulier, vul dit in en lever dit in bij uw Rabobank in Tiel, Geldermalsen, Culemborg of Opheusden. U krijgt bij inlevering direct uw fles Appelcider en Appelsprankel mee. De contributie van de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor wordt van uw rekening geincasseerd.
Voor het lidmaatschapsformulier: klik op onderstaande knop.

Deze actie is geldig tot 15 april 2017!De lekkerste Betuwse appelcider heet: de Betuwse Krenkelaar

Sinds 16 december 2016 noemen we alle producten, die gemaakt zijn van restfruit; Betuwse Krenkelaar. Krenkelaar is een oud-hollands begrip voor fruit met een plekje of een vlekje dat niet in de schappen van de supermarkt ligt maar wel perfect van smaak is! 


De lekkerste Betuwse Appelcider is verkrijgbaar op steeds meer plaatsen:

Geldermalsen: Slijterij Santé, Le Mélangeur, Fruitbedrijf Van Erkom

Erichem: Betuws Wijndomein

Meteren: Het Span Moorkoppen, MFC De Pluk

Deil: Spar de Haas, restaurant De Os en het Paard

Tiel: Slijterij Erwin van der Velden, wijnbar Vivre, Van der Valk Fitnessbar

Culemborg: UnaVolta, De Roode Haen

Varik: Het Veerhuis

Ophemert: Het Dijkhuis

Neerijnen: ‘t Stroomhuis


Fruitteler Bert den Haan zet zich in voor de regio

"We draaien nu verlies op industriefruit terwijl het fruit prima in sap en cider te verwerken is. Sommige telers laten het fruit vanuit financieel oogpunt hangen maar daar ben ik geen fruitteler voor geworden. Samen met De Fruitmotor werken we aan nieuwe opties voor samenwerking in de keten. Het gaat me om de algehele winst voor de regio."

Hoe lelijker, hoe beter!

Wij maken de mooiste produkten van fruit dat niet in de winkel mag liggen! Van lelijke appels maken we heerlijke appelcider en appelsprankel.

Op deze pagina lees je waar ze te verkrijgen zijn!


Bijen helpen telers,

telers helpen bijen

Een van de winsten van dit project is dat telers weer ruimte krijgen om te investeren in een duurzaam terreinbeheer, bijvoorbeeld door coniferenhagen te rooien en te vervangen door bijenbosjes en akkerranden. Wist u dat 40% van de fruitproduktie afhankelijk is van bestuivende insekten? Het is dus in telers' eigen belang om goed voor bijen en andere insekten te zorgen! 

En zo wordt Rivierenland ook nog mooier en rijker.

Fruitteelt zonder afval

Samen met fruittelers in Rivierenland werken we aan een regionale economie zonder afval. We gaan het zgn. industriefruit “verwaarden” door dit in de regio te verwerken en de produkten in coöperatief verband te verkopen. Dat levert innovatieve, eerlijke en lekkere streekproducten op, waarmee we onze regio op economisch, sociaal en ecologisch vlak versterken.

Een aantal innovatieve telers doet met ons mee. Zij leveren het fruit aan, dat de winkelier niet geschikt vindt om in de winkel te leggen. De extra inkomsten die de streekprodukten opleveren, gaan ze herinvesteren in hun bedrijf. Zij verbeteren de biodiversiteit door bijenbosjes en bloemranden aan te leggen, zorgen voor een gezonde bodem en schoner slootwater. Zo zoeken we gezamenlijk een weg naar een circulaire fruitteelt. Daar wordt onze regio duurzamer, schoner, mooier en veelzijdiger van. En daar hebben we allemaal baat bij!

Steun je ons, of doe je met ons mee?

Wie zijn wij?

Het Fruitmotor-team bestaat momenteel uit:

Peter van Luttervelt, wonend in Varik. Heeft zijn hele leven gewerkt aan sociale duurzaamheid en sociaal ondernemen. Zit altijd vol ideeën voor een duurzame wereld waarin iedereen er toe doet.

Hilde Engels, wonend in Geldermalsen. Heeft altijd in marketing en commercie gewerkt in de foodsector en vindt systeemverandering naar nieuwe business modellen een fantastische uitdaging. Weet ideeën handen en voeten te geven tot iets wat werkt.

Henri Holster, wonend in Lienden. Werkt aan de WUR als onderzoeker en als netwerkproces facilitator van voedselketens. Verbetering van dierenwelzijn gaat hem aan het hart en hij is groot voorstander van kringlooplandbouw.  

Wij werken intensief samen met onze partners, die deel uitmaken van de werkgroepen. Samen werken we aan de totstandkoming van de circulaire streekcoöperatie.

Wil je met ons mee doen? Stuur dan even een emailtje naar info@defruitmotor.nl


Waarom dit project?

Rivierenland is een beeldbepalende regio in Nederland, die bij een breed publiek bekend staat als innovatieve fruitregio. Toch kampt de regionale fruitteelt met dalende werkgelegenheid en kleine marges. Betuwse fruittelers ervaren dat hun prijzen voortdurend onder druk staan, waardoor overleven slechts mogelijk is door nog grootschaliger te gaan produceren, met alle gevolgen van dien voor ons cultuurlandschap, de bodem, de kwaliteit van de producten etc. We merkten dat de teler grote kans loopt om de verbinding met de regio, de markt, de consument, de burger, de bodem en het ecosysteem kwijt te raken omdat hij geketend wordt door zijn systeem. Samen met telers willen we daarom vorm geven aan een circulaire fruitteelt, waarbij we er tevens naar streven om waardestromen langer in de regio te houden, wat de regionale welvaart/welzijn ten goede komt. Dus we vernieuwen de keten, door deze op een andere manier te organiseren. We willen een coöperatieve ketensamenwerking, waardoor een eerlijke prijs mogelijk is voor iedereen. En er weer ruimte komt om te investeren in wat we allemaal belangrijk vinden: een rijke bodem, een rijk insektenleven, schoon slootwater, een mooie landschappelijke omgeving waar het voor iedereen goed vertoeven is. Dat gunnen we de fruittelers en dat verrijkt ons allemaal.